KONFERENCJA
Środek działający na OUN,
jako znamię typu czynu zabronionego
Kraków, 9 września 2016 r.
   
 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zespół Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w tym niebywale ważnym spotkaniu, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej BROWARU LUBICZ (adres: ul. Lubicz 17J, 31-503 Kraków; www.browar-lubicz.com.pl).

Jak powszechnie wiadomo, w aktualnym stanie prawnym istnieją trudności w ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych po użyciu oraz pod wpływem różnego rodzaju substancji obniżających sprawność psychofizyczną. Zasadniczym tego powodem jest brak wyraźnego rozgraniczenia typów czynów zabronionych opisanych, głównie w art. 87 § 1a i § 2 k.w. i w art. 178a § 1 k.k. Ponieważ osoby prowadzące pojazdy – nie tylko mechaniczne – w stanie po przyjęciu tego rodzaju środków stwarzają poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt zmian przepisów w oparciu o znamię, którego treść wymaga wszechstronnego rozważenia, zarówno w kontekście zgodności z aktualnymi podstawami naukowymi jak i legislacyjną poprawnością.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zastąpienie pojęć stan pod wpływem i stan po użyciu jednym terminem stan wskazujący na użycie. Jednocześnie zaproponowało termin środek działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, jako obejmujący wszelkie substancje, które wprowadzone do organizmu, ograniczają zdolność do bezpiecznej jazdy. Zważywszy na precedensowy charakter formuły, widzimy potrzebę wszechstronnej konsultacji ze środowiskiem naukowym, co do jej poprawności. Konferencja, na którą zapraszamy zarówno naukowców, zajmujących się tą problematyką, jak i przedstawicieli nauki prawa, a także praktyków, pozwoli nie tylko zapoznać się z poglądami szeroko rozumianego środowiska naukowego, ale też da szeroką podbudowę naukową pod ewentualne zmiany. Nowelizacji wymaga bowiem szereg przepisów, aktualnie posługujących się znamieniem środek odurzający lub środek działający podobnie do alkoholu.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w Konferencji.

Ostatnia modyfikacja: 10.08.2016   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót